Polityka prywatności serwisu Ticketwhat.pl

Dane administratora danych osobowych

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ticketwhat Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000809810 i posługująca się numerem NIP 9462692646, zwana dalej „Spółka”. Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

Adres korespondecyjny: Ticketwhat Sp. z o.o., ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby zarejestrować się w naszym serwisie wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego i ustawienia przez Ciebie hasła dostępu do konta. Aby dokonać rezerwacji wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, numeru telefonu, imienia i nazwiska, danych rozliczeniowych oraz danych pasażerów ale tylko tych, które są wymagane przez przewoźników, aby zrealizować usługę rezerwacji: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia oraz dane dokumentu podróży (numer i seria). Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli świadczyć usługi rezerwacji opisane w regulaminie korzystania z serwisu, w tym dokonać rezerwacji lub skontaktować się z Tobą w sprawie rezerwacji. Przy dokonywaniu rezerwacji zapisujemy również adres IP Twojego komputera, z którego dokonujesz rezerwacji oraz dane o ruchu na naszej stronie.

Używamy również plików cookies, które wykorzystywane są przez serwis internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Ci interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu autoryzacji po zalogowaniu. Pliki cookies wykorzystywane przez serwis internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak dane sesji po zalogowaniu, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą spółkę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Ticketwhat nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Cel przetwarzania

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zawarcie umowy pośrednictwa w rezerwacji wybranych przez Ciebie usług.

Jeśli wyraziłeś na to zgodę będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnej ofercie i promocjach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu.

Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla celów statystycznych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych użytkowników.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało do nas. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

Podstawa przetwarzania

Dane, które podajesz dokonując rezerwacji w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji rezerwacji przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać imię, nazwisko, email i numer telefonu osoby dokonującej rezerwacji oraz dane każdego z pasażerów: imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia oraz dane dokumentu podróży (seria i numer) - jeżeli takie dane są wymagane przez wybranych w rezerwacji przewoźników. Dodatkowo, od firm i instytucji w celu wystawienia dowodu sprzedaży potrzebujemy również danych rozliczeniowych: nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP. Potrzebujemy tych danych również, aby rozliczyć usługę oraz zabezpieczyć ewentualne roszczenia powstałe w wyniku jej realizacji. W trakcie trwania usługi dane kontaktowe będą nam służyć do informowania Cię w sprawach związanych z Twoją rezerwacją oraz jeśli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji marketingowych: do promocji naszej marki i świadczonych usług.

Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych oraz na potrzeby marketingu usług własnych (analizowanie danych i profilowanie). Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać i dopasowywać do Twoich potrzeb.

Komu przekazujemy Twoje Dane?

Podczas świadczenia usług pośrednictwa w rezerwacji opisanych w regulaminie korzystania z serwisu, Twoje dane zostaną wykorzystane do dokonania zakupu biletów u przewoźników, których wybrałeś podczas dokonywania rezerwacji w serwisie.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie naszych pisemnych poleceń. Kategorie podmiotów, którym przekazujemy dane znajdziesz poniżej. Przekazanie tych danych jest niezbędne do realizacji usługi, jej rozliczenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Do przekazania danych takim partnerom jak dostawcy narzędzi reklamowych niezbędna nam jest Twoja zgoda.

Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przedstawiamy kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy w związku z realizacją usługi:

  • firmy hostingowe;
  • firma księgowa;
  • operatorzy płatności online;
  • dostawcy platform do wysyłki SMS oraz e-mail;

Twoje prawa

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, napisz na adres [email protected]. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe!

Pamiętaj, że:

  • masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, napisz do nas na adres [email protected].
  • masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
  • masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.
  • masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;
  • względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;
  • masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje Dane?

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz konto, Twoje dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do rozliczenia ewentualnych rezerwacji oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

Zawsze możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected]. Postaramy się pomóc!